Print pagina

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Ook de landbouwactiviteiten vallen hieronder.
 
Het Activiteitenbesluit richt zich voor de open teelt op het voorkomen en beperken van verontreiniging van oppervlaktewater door emissies van met name gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Ook ons waterschap is aanwezig tijdens de #DagvanhetNationaalPark op zondag 26 mei van 11.00-16.00 uur op de Parkee… https://t.co/5D799lYd5Q

Volg ons op

Activiteitenbesluit