Print pagina

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Ook de landbouwactiviteiten vallen hieronder.
 
Het Activiteitenbesluit richt zich voor de open teelt op het voorkomen en beperken van verontreiniging van oppervlaktewater door emissies van met name gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

In het Langeboschemeer zijn dode waterdieren aangetroffen. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaak hiervan is.… https://t.co/hzVh5CvEK9

Volg ons op

Activiteitenbesluit