Record aantal monsters en analyses

28 mei 2021

Ons laboratorium zette afgelopen jaar een record aantal analysepunten om. En als het zo doorgaat, geldt dat niveau ook voor dit jaar. De vraag naar analyses wordt steeds groter. Bovendien verandert het type analyses van meer algemene parameters als nutriënten naar complexe analyses op medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen.  

Hoe complexer de analyses, hoe hoger het aantal analysepunten

Analysepunten of ilowpunten zijn eenheden die de waarde van analyses weergeven. Hoe complexer de analyses hoe hoger het aantal analysepunten. Naast de reguliere monitoring vindt voor de KRW intensieve monitoring plaats, waarbij we niet alleen naar stoffen maar ook naar toxiciteit van mengsels van stoffen kijken. En er is dus veel meer aandacht voor medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat vooral om een toename van monsters van de zuiveringen en van het oppervlaktewater.

Onder strikte coronamaatregelen

Vorig jaar ging het om ruim 20.000 analysepunten. En dat terwijl we op het laboratorium werken onder strikte coronamaatregelen. Teamhoofd Robert Boonstra “Er wordt op een laboratorium sowieso al hygiënisch gewerkt, daar komt bij dat we in een nieuw pand werken, met goede luchtverversing én iedereen kan redelijk op afstand werken. De contacten die er zijn, zijn vluchtig. Neemt niet weg dat we op het laboratorium maar met 60 % bezetting werken. De rest werkt vanuit huis. Dus onder deze omstandigheden zo’n record draaien is zeker een prestatie.”

Ons laboratorium voert analyses uit voor zowel Hunze en Aa’s als waterschap Noorderzijlvest.