Laboratorium

Wij nemen monsters uit het water, voeren analyses uit en rapporteren de onderzoeksresultaten.

In ons laboratorium onderzoeken wij de waterkwaliteit in ons gebied. Wij nemen watermonsters, we voeren analyses uit en we rapporteren de onderzoeksresultaten. Door de analyses kunnen wij schoon water in ons gebied garanderen.

Kwaliteit

We werken volgens de strengste richtlijnen die we in ons vakgebied kunnen hanteren. Met het door de RVA geaccrediteerde kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO 17025 (RvA reg.nr L221, activiteit: testen) voldoen we aan de (inter)nationale criteria. Elk jaar beoordelen externe deskundigen ons voor behoud van onze erkenning.

Deskundigheid

Onze medewerkers hebben kennis over scheikunde, het nemen van monsters, analysetechnieken en het (water)milieu in het algemeen. We voeren ook analyses uit voor opdrachtgevers, vertalen die naar de klant en denken met onze klanten mee.

Snelheid

Wij hanteren een snelle werkwijze. Onze analysemethodes voeren we uit met geautomatiseerde apparatuur. Ons hele werkproces wordt ondersteund en vastgelegd met behulp van een Laboratorium Informatie en Management Systeem. Hierdoor zijn alle gegevens en procedures voortdurend inzichtelijk en kunnen we snel werken.