Meer natuurvriendelijke oevers in kanalen

3 september 2021

Vaak zijn kanalen grote bakken met weinig begroeiing. De begroeiing krijgt geen kans onder andere door de golfslag. En waterdieren hebben geen leefplek als er geen begroeiing is. De afgelopen jaren hebben we op meerdere plekken natuurvriendelijke oevers aangelegd in onze kanalen. Komend jaar komen daar meer natuurvriendelijke oevers bij.

Maatregelen voor beter waterleven in kanalen

Door de oevers te beschermen met bijvoorbeeld palenrijen wordt de golfslag gebroken. Als daarnaast de bodem aan de kant opgehoogd wordt, kan begroeiing hier gedijen. En als er plantengroei is, volgen de waterdieren. In dit geval de waterdieren passend bij het water in kanalen. In een kanaal komt ander waterleven voor dan in een beek of meer. De normen zijn ook anders. Ondanks dat voldoen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water nog niet in alle kanalen aan de norm voor de waterkwaliteit. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers werken we toe naar de eisen die worden gesteld.

Op meerdere plekken aan de slag

De komende tijd willen we op meerdere plekken aan de slag, bijvoorbeeld in het Noord-Willemskanaal. Hier hebben we met aanwonenden, de vaarwegbeheerder en onder andere de sportvisserij een plan gemaakt voor aanpak van de oever op verschillende plekken langs het kanaal. Zodra ons algemeen bestuur dit plan heeft vastgesteld en de benodigde vergunningen zijn afgegeven, kunnen we starten met de uitvoering. Eerder al gaan we onder andere in het Mussel Aa kanaal en het kanaal Veendam-Musselkanaal aan de slag.

Meer informatie over deze projecten: