Aanleg natuurvriendelijke oevers

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren de leefomstandigheden voor vissen en andere waterdieren.

Planning: 4 maart 2019 tot 31 december 2020
Status: in uitvoering

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit. Er komen meer verschillende planten en de leefomstandigheden voor vissen en andere waterdieren verbeteren.

Kanalen Veenkoloniën en Westerwolde

Momenteel leggen we natuurvriendelijke oevers aan op verschillende plekken langs de kanalen in de Veenkoloniën en Westerwolde. Op die plekken richten we de kade aan één zijde natuurvriendelijk in. Dit gebeurt door het aanleggen van een flauw talud, het maken van luwe zones met schotten of houten damwanden en/of het vergroten van de vooroever.

Het gaat totaal om ongeveer 9 km bij volgende locaties: 

  • Mussel Aa kanaal, bij Ter Wupping én ten westen van Veelerveen,
  • Kanaal Veendam-Musselkanaal, ter hoogte van Stadskanaal én boven gemaal Vennix,
  • Het Stadskanaal, ter hoogte van Nieuwediep,
  • Boelo Tijdenskanaal, Bellingwolde/Lethe.   

De grote bosmuis

In een van de trajecten huist de grote bosmuis. Hier houden we rekening mee bij de aanpak van de oevers. Door verschillende gedeelten van het traject eerst niet te bewerken ontstaan er vluchtplekken voor deze bedreigde diersoort.

Subsidie

Aannemer Avitec voert het werk uit in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s. Dit project wordt mede gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (POP3).

Was deze informatie nuttig?