Aanleg natuurvriendelijke oevers in kanalen

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit. Er komen meer verschillende planten en de leefomstandigheden voor vissen en andere waterdieren verbeteren.

Planning: oktober 2021 tot november 2023
Status: in uitvoering

We breiden het aantal natuurvriendelijke oevers (nvo’s) in de kanalen in ons gebied verder uit. In de kanalen van Duurswold, Veenkolonieën en Westerwolde komen er nvo’s bij. Dit wordt in één werk gerealiseerd. Het gaat totaal om ruim 7,6 km.

Duurswold

  • In Afwateringkanaal Steendam-Tjuchem zijn in febr/maart 2021125 aluminium bakken met deksel met een afmeting van 2x2meter geplaatst tbv bevorderen groei ondergedoken waterplanten.
  • In Afwateringskanaal Duurswold ter hoogte van de Farmsumerhaven in Farmsum verbeteren we de luwe zone achter de bestaande stortstenen kribben met een gesloten palenrij. Het gaat hier om een lengte van 35 meter per kribbe.
  • Bij de Venneweg in Geefsweer maken we 120 meter luwe zone met een gesloten palen rij in het afwateringskanaal.

Veenkolonien

  • In het kanaal Veendam-Musselkanaal ter hoogte van Veenhuizerstukken/Pagediep in Stadskanaal) leggen we 2400 meter natuurvriendelijke oever aan. Hier komt een dubbele palenrij met wiepen om voldoende luwte te creëren. Wiepen zijn ingebonden bundels van gedroogde wilgentakken. De oever wordt hier gemiddeld vijf meter breed. De aanwezige bomen en opslag op de kade blijven staan.

Westerwolde

  • In het Mussel Aa kanaal leggen we bij Kopstukken 1200 meter natuurvriendelijke oever aan en bij de Blekslagebrug gaat het om ongeveer 150 meter. Hier wordt de loskade verwijderd. Deze is in slechte staat. Op beide trajecten komt een dubbele palenrij met wiepen om voldoende luwte te creëren. De oevers worden hier gemiddeld vijf meter breed. Later dit jaar gaan we het Mussel Aa kanaal baggeren. Te diepe nvo’s worden aangevuld met baggerslib uit dat project.