Bouw fosfaatverwijderingsinstallatie Gieten in volle gang

7 maart 2022

De bouw van de fosfaatverwijderingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Gieten is in volle gang. In februari 2021 stelde ons algemeen bestuur hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar. De installatie zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat.

Schoner water in Hunze en Zuidlaardermeer

Een hoog fosfaatgehalte beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. Dat willen we niet, want schoon water is belangrijk voor planten en dieren in en langs het water.

Het gezuiverde rioolwater in Gieten stroomt af naar de Hunze en het Zuidlaardermeer. Doordat dit straks minder fosfaat bevat, wordt het water in de Hunze en het Zuidlaardermeer ook schoner. En dat is nodig. We voldoen in deze wateren nog niet aan de normen die de Europese Kaderichtlijn Water (KRW) hier aan de waterkwaliteit stelt. Waar we niet voldoen aan de KRW-norm, treffen we maatregelen. Zoals nu bij rioolwaterzuivering Gieten.

Fosfaatverwijdering door doekfiltratie

Fosfaat verwijderen we straks door het gebruik van doekfiltratie. Dit is een methode gebaseerd op microvezeltechnologie die het fosfaat uit het water afvangt. Deze methode wordt nog niet in Nederland toegepast, maar wel in Duitsland en Engeland. Met goede resultaten.

In de zomer van 2022 wordt de installatie in gebruik genomen. Daarna vindt er een inregelperiode van twee jaar plaats waarin we de effecten meten.

Meer weten? Neem dan een kijkje op onze projectenpagina.