Stelling 5

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap watervriendelijk gedrag stimuleert.

Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Tegelijkertijd hebben we allemaal invloed op het water in sloten, beken, meren en kanalen. Zo kunnen inwoners tegels uit hun tuin halen, een groen dak nemen of een regenton gebruiken voor de opvang van regenwater. Verder helpt het als we geen verfresten, frituurvet, medicijnen of billendoekjes door gootsteen of toilet spoelen. Ook ondernemers kunnen zorgvuldig omgaan met hun afvalwater en maatregelen nemen om regenwater op te vangen. En grondbezitters en terreinbeheerders kunnen nadenken over hoe ze omgaan met bodem, drainage, beregening, bemesting en bestrijdingsmiddelen. Als waterschap kunnen we watervriendelijk gedrag stimuleren. Bijvoorbeeld met communicatiecampagnes. Of door subsidies te verstrekken aan inwoners die een regenton of groen dak nemen, of aan agrariƫrs die hun drainage verbeteren of een stuwtje in de eigen sloot plaatsen. Kortom, wat vinden partijen: moet het waterschap geld en middelen vrijmaken om watervriendelijk gedrag te stimuleren?

Klik op de partijen om de toelichtingen op de stelling te lezen.