Stelling 4

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap medicijnresten uit rioolwater gaat halen.

In rioolwater zitten medicijnresten. Doordat ongebruikte medicijnen door wc of gootsteen worden gegooid. En doordat we een deel van de medicijnen die we innemen ook weer uitscheiden via de ontlasting. Omdat we medicijnresten op onze rioolwaterzuiveringen niet uit het rioolwater kunnen halen, stromen ze met het gezuiverde rioolwater richting sloten, beken en kanalen. Daar brengen medicijnresten schade toe aan de natuur. Een voorbeeld is geslachtsverandering bij vissen, die daardoor geen nakomelingen meer kunnen krijgen. Het waterschap kan investeren in technieken om medicijnresten wél uit rioolwater te halen. Ook de samenleving kan wat doen. Zo kunnen ziekenhuizen met een eigen zuiveringsinstallatie medicijnresten uit de urine van patiënten halen. Ook helpt het als inwoners ongebruikte medicijnen niet wegspoelen via het toilet. De vraag is hoe ver partijen willen gaan en wat dat mag kosten. Wanneer is schoon, schoon genoeg?

Klik op de partijen om de toelichtingen op de stelling te lezen.

Water Natuurlijk: 20