Stelling 3

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap bijdraagt aan de energietransitie.

We willen in Nederland de uitstoot van CO2 fors beperken. Dat betekent: veel minder fossiele brandstoffen gebruiken en overstappen naar hernieuwbare energie. Het waterschap verbruikt veel energie, vooral voor het dagelijks zuiveren van miljoenen liters rioolwater. Hunze en Aa’s voorziet op dit moment met duurzame energie in 40 procent van de eigen energiebehoefte en we zijn op weg naar 100 procent energieneutraal. Maar is dat genoeg? Of vinden partijen dat meer investeringen nodig zijn op het gebied van duurzame energie, zoals het plaatsen van zonnepanelen of windmolens op waterschaplocaties? Of meer rioolslib vergisten? Of een wagenpark dat volledig bestaat uit elektrische voertuigen? Of doen we al voldoende en zijn maatregelen pas aan de orde als we de kosten ervan volledig terugverdienen?