Stelling 2

Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer doet om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag én extreme droogte. Ook stijgt de zeespiegel. De gevolgen hiervan worden zichtbaar. Kwetsbare natuur heeft last van verdroging, de landbouw lijdt soms onder te natte of te droge omstandigheden en het risico op wateroverlast neemt toe. Het waterschap kan van alles doen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Denk aan: extra pompen plaatsen voor de aan- en afvoer van water, beken verbreden of gebieden inrichten waar we regenwater kunnen opvangen zodat we een buffer hebben voor droge tijden. De vraag is: hoe ver willen partijen in ons algemeen bestuur hierin gaan en wat mag dat kosten? Of accepteren zij hogere risico’s op schade door extreem weer?