Stelling 1

Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven van het waterschap niet stijgen (afgezien van inflatie).

Inwoners en bedrijven betalen waterschapsbelasting. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor het waterschap. Met het belastinggeld voeren we onze wettelijke taken uit, zoals de zorg voor voldoende water, stevige dijken en het zuiveren van rioolwater. Het waterschapswerk wordt elk jaar duurder door inflatie. Hierdoor stijgen ook de belastingtarieven elk jaar. Afgezien van inflatie kan ons algemeen bestuur keuzes maken. Keuzes over wat we doen, hoe we het doen en wat dat mag kosten. Zoals bijvoorbeeld meer investeren in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, rioolwater nog schoner maken dan de wettelijke norm of meer doen om de uitstoot van CO2 te beperken. Voor welke ambities kiezen partijen? En in welke mate mag dat gepaard gaan met hogere belastingtarieven? Of houden we het bij een sobere en doelmatige uitvoering van onze wettelijke taken?

Klik op de partijen om de toelichtingen op de stelling te lezen.