Algemeen Bestuur 05-10-2016

13 Rondvraag

12 Vaststelling peilbesluit Jipsinghuizen

10 Toetreding GR Het Waterschapshuis 11 Vaststelling peilbesluit Woudbloem

9 Toekomst huisvesting laboratorium

8 Bestuursovereenkomst inzet DAW Drenthe

7 Evaluatie bestuurlijke organisatie 2016

6 Procedure benoeming dijkgraaf

5 Benoeming leden DB

4 Toelating en installatie lid AB

3 Besluitenlijst 6 juli

2 Mededelingen

1 Opening