Algemeen Bestuur 05-10-2016

1 Opening

2 Mededelingen

3 Besluitenlijst 6 juli

4 Toelating en installatie lid AB

5 Benoeming leden DB

6 Procedure benoeming dijkgraaf

7 Evaluatie bestuurlijke organisatie 2016

8 Bestuursovereenkomst inzet DAW Drenthe

9 Toekomst huisvesting laboratorium

10 Toetreding GR Het Waterschapshuis 11 Vaststelling peilbesluit Woudbloem

12 Vaststelling peilbesluit Jipsinghuizen

13 Rondvraag

Was deze informatie nuttig?