Algemeen bestuur 9 december 2020

01 opening

02 toelating en installatie lid algemeen bestuur

05 Najaarsrapportage 2020

06 Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Hunze en Aa’s 2021

07 Begroting 2021

08 Belastingsverordeningen 2021

09 Vaststelling projectplannen 3 beekverhogingstrajecten

10 Grote windmolens door RWE Windpower op zeedijk

11 Biodiversiteit

12 Projectplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem

Was deze informatie nuttig?