Algemeen bestuur 9 december 2020

14 Sluiting

12 Projectplan Kadeverbetering Steendam-Tjuchem

11 Biodiversiteit

10 Grote windmolens door RWE Windpower op zeedijk

09 Vaststelling projectplannen 3 beekverhogingstrajecten

08 Belastingsverordeningen 2021

07 Begroting 2021

06 Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Hunze en Aa’s 2021

05 Najaarsrapportage 2020

04 Besluitenlijst AB 11 november 2020

03 ingekomen stukken

03 b Planningsschema

03 a Mededelingen

02 toelating en installatie lid algemeen bestuur

01 opening