Algemeen bestuur 29-05-2019

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst AB 7 mei 2019

04 Rechtspositie voorzitter, DB-leden en AB-leden

05 Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordigingen

06 Vervanging gemaal Weerdijk

07 Rondvraag

Verslagen commissies