Algemeen bestuur 28-03-2018

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 14 februari 2018

4 Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium

5 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 begroting 2019 HWH

6 Vervangende telemetrie onderstations kwantiteit

7 Motie PvdD uitzetten karpers

8 Rondvraag