Algemeen Bestuur 20-11-2019

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst 9 oktober 2019

04 Najaarsrapportage 2019

05 Begroting 2020

06 Belastingsverordening 2020

07 Rondvraag

08 Sluiting

Overige documenten