Algemeen Bestuur 14-11-2018

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningschema

3 Besluitenlijst 26 september en 10 oktober

4 Najaarsrapportage 2018

5 Begroting 2019

6 Belastingverordening 2019

7 Toetreding werkgeversvereniging

8 Voorstel wijziging belastingvoorstellen

9 Afscheid

10 Rondvraag

10 Rondvraag