Algemeen bestuur 13 december 2023

01 Opening

02b Planningsschema

04 Werving en selectie secretaris-directeur

05 Delegatiebesluit 2024

06 Toestemming tot wijziging van GR NBK

07 Vorm en structuur voortgangsgesprek dijkgraaf

08 Aanvraag voorbereidingskrediet aanleg persleiding RWZI Scheve Klap – RWZI Delfzijl

09 Kustvisie

00 commissie verslagen 29 november 2023

Audio opname vergadering 13 december 2023

Door technische problemen is er geen beeldregistratie van deze bestuursvergadering. De geluidsopname is wel beschikbaar. Via bovenstaande link kan de vergadering worden teruggeluisterd.