Algemeen Bestuur 05-07-2017

11 Rondvraag + 12 Sluiting

10 Plan van aanpak zuiveringsstrategie

9 Rapportage voortgang programmakredieten KRW

8 Openstelling subsidie DAW

7 Bestuursovereenkomst inzet DAW

6 Achtergrondnotitie risicomanagement

5 Meerjarenraming 2018 – 2021

4 Voorjaarsrapportage 2017

3 Besluitenlijst 7 juni

2b Planningsschema

2a Mededelingen

1 Opening