Algemeen Bestuur 05-07-2017

1 Opening

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 7 juni

4 Voorjaarsrapportage 2017

5 Meerjarenraming 2018 – 2021

6 Achtergrondnotitie risicomanagement

7 Bestuursovereenkomst inzet DAW

8 Openstelling subsidie DAW

9 Rapportage voortgang programmakredieten KRW

10 Plan van aanpak zuiveringsstrategie

11 Rondvraag + 12 Sluiting

Was deze informatie nuttig?