Informerende bijeenkomst 28 november 2023

Informerende bijeenkomst 28 november 2023

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 28 november 2023
20:00 - 22:00

nov
28

Er staan twee onderwerpen op de agenda: NPLG/PPLG en de Kustvisie.  

Boy de Vries neemt het bestuur mee in de stand van zaken rondom de NPLG/PPLG

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied richt zich op het behalen van de doelen voor natuur, water en klimaat via een integrale gebiedsgerichte aanpak, om zodoende te komen tot een toekomstbestendig landelijk gebied. Het NPLG biedt de kaders die de provisies Groningen Drenthe gebruiken om de gebiedsprogramma’s op te stellen. In die gebiedsprogramma’s leggen de provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. Provincies zetten praktijkkennis en regionale expertise van onder meer de waterschappen in voor een aanpak op maat.

Daarnaast wordt ingegaan op de het uitgangpunt Water en Bodem Sturend en het belang hiervan binnen het NPLG/PPLG.

Daarna neemt Henk van Norel het stokje over. Hij vertelt u meer over de kustvisie die is opgesteld.

Bodemdaling en zeespiegelstijging zorgen voor problemen in de kustzone. Willen we veilig achter onze dijken blijven wonen, dan is een andere manier van kustverdediging nodig. Daarom is er een kustvisie opgesteld met daarin maatregelen om beschermd te blijven tegen hoog water. Henk van Norel vertelt u meer over deze kustvisie.

In 2022 is ook over de ontwikkelingen rondom zeespiegelstijging gesproken. Hierbij was de vraag: Hoe gaan we in het kader van waterveiligheid om met onze kustzone in relatie tot de verwachte zeespiegelstijging?

Twee externe sprekers (Maarten Kleinhans, aardwetenschapper Universiteit Utrecht en Robert Zijlstra, adviseur Waterveiligheid en Morfologie Rijkswaterstaat Noord-Nederland) namen het bestuur mee en inspireerden in gedachten rondom mogelijke strategieën voor de kustzone van Groningen. Tenslotte werd gediscussieerd over de kansen voor de Groningse kustzone. Van harte aanbevolen om deze inleidingen terug te kijken via onze website https://www.hunzeenaas.nl/agenda/vergadering-algemeen-bestuur-16-maart-2022/

De informerende bijeenkomst is live te volgen via onze website. Je bent ook van harte welkom in het waterschapshuis op 28 november vanaf 20.00 uur.