Informerende bestuursbijeenkomst 23 maart 2022 - Ontwikkelingen zeespiegelstijging

Informerende bestuursbijeenkomst 23 maart 2022 – Ontwikkelingen zeespiegelstijging

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 23 maart 2022
20:00 - 22:00

mrt
23

Op 23 maart staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

De avond staat geheel in het teken van de ontwikkelingen rondom zeespiegelstijging: Hoe gaan we in het kader van waterveiligheid om met onze kustzone in relatie tot de verwachte zeespiegelstijging?

Voor dit onderwerp zijn twee externe sprekers bereid gevonden om het algemeen bestuur mede te nemen en te inspireren in gedachten rondom mogelijke strategieën voor de kustzone van Groningen.

Hieronder meer over de sprekers en over de inhoud van de presentaties

Collega de heer Van Norel zal het geheel begeleiden. Hij start de avond met het inleiden van het  onderwerp en het introduceren van de sprekers. De heer Van Norel eindigt de avond met de kansen voor de Groningse kustzone

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is via onze website live te volgen. U bent overigens ook van harte welkom op de publieke tribune.

Prof. dr Maarten Kleinhans

‘Op de waterlijn: ontstaan en toekomst van kustlandschappen’

Het klimaat verandert en de zee gaat stijgen. Hoe we ons daarop kunnen aanpassen, wordt mede bepaald door het landschap en de ondergrond waarop we leven. In de voordracht laat Maarten zien hoe Noord Nederland in een notendop is ontstaan, en wat we leren van het nabootsen van de landschapsontwikkeling in wereldwijd unieke experimenten in het laboratorium. Dat geeft inspiratie voor oplossingen die bijdragen aan hoogwaterveiligheid, biodiversiteit en kansen voor transities in landbouw en wonen.

Maarten Kleinhans is aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt hoe de levende landschappen van rivieren, delta’s en kustgebieden ontstaan onder invloed van bewegend water, zand en slib en de interacties met planten en dieren. Naast computersimulatie werkt hij aan experimenten om levende landschappen met stroming door rivieren en getij op kleine schaal na te bootsen. Zijn onderzoeksgroep publiceert in wetenschappelijke tijdschriften en draagt bij aan kennisontwikkeling in de praktijk van het Nederlandse rivier- en kustbeheer. Als ‘professor water en zand’ werkt Maarten met docenten op basisscholen en musea om zelf wetenschappelijke inzichten te verkrijgen met handen en voeten in de zandbak.

Robert Zijlstra

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is een programma dat in 2019 is gestart is om de gevolgen van zeespiegelstijging voor de Nederlandse Delta verder te verkennen. Het kennisprogramma primair naar de effecten op het Hoofdwatersysteem en de primaire waterkeringen. De onderzoeken in het kennisprogramma worden in het Nationaal Deltaprogramma meegenomen om de lange termijn strategieën voor Waterveiligheid en Zoetwater bij te stellen. De regionale Deltaprogramma’s kijken in de komende jaren naar de consequenties in de verschillende regio’s. Meer informatie over het programma is te vinden in deze brochure: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/08/01/kennisprogramma-zeespiegelstijging/kennisprogramma+zeespiegelstijging+v2021januari.pdf en op de website van het Kennisprogramma: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/kennisprogramma-zeespiegelstijging. Meer informatie over het Deltaprogramma is te vinden op www.deltaprogramma.nl.

Robert Zijlstra werkt bij Rijkswaterstaat Noord Nederland (https://www.linkedin.com/in/robert-zijlstra-5693934 ). Hij is daar adviseur waterveiligheid en morfologie, en al ruim 10 jaar betrokken bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie in het Noorden. Hij adviseert over waterveiligheid en kustonderhoud en werkt mee aan o.a. het Deltaprogramma Waddengebied, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het programma Kustlijnzorg (zandsuppleties). Voor het kennisprogramma Zeespiegelstijging is hij omgevingsmanager voor de regio Noord. Zijn achtergrond ligt in de kustwaterbouwkunde. Rijkswaterstaat Noord Nederland is verantwoordelijk voor het water- en natuurbeheer op de Waddenzee en de Eems-dollard en beheert de duinwaterkeringen op Ameland, Terschelling en Vlieland en de dijk op Vlieland. Daarnaast beheert de organisatie de vaarweg Lemmer-Delfzijl (waaronder het Eemskanaal) en de Rijkswegen in het Noorden.