Informatiebijeenkomst aangepast waterbeheer

Informatiebijeenkomst aangepast waterbeheer

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Woensdag 14 februari 2024
16:30 - 21:00

feb
14

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout dat zich bevindt in een zoutlaag, zo’n 2000 meter onder de grond. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Als waterschap zorgen wij ervoor dat we waterpeilen mee laten dalen met de bodemdaling, zodat de waterhuishouding in het gebied niet verslechtert. Hiervoor moeten wij nieuwe peilbesluiten nemen. Ook zijn nog een aantal andere maatregelen nodig. Denk daarbij aan de aanleg van enkele stuwen en gemalen en extra ruimte voor water. Bent u geïnteresseerd in waar wij welke maatregelen willen nemen, wat de peilaanpassingen zijn en hoe het vervolgproces er uitziet? We informeren u graag tijdens de informatiebijeenkomst die we hierover houden.

De informatiebijeenkomst is in ons waterschapshuis. We bieden twee momenten aan: van 16.30 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Na een welkom door ons dagelijks bestuurslid Jakob Bartelds, volgt een presentatie over de maatregelen die nodig zijn om het waterbeheer aan te passen aan toekomstige bodemdaling. Hierna is er gelegenheid om hierover met medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s in gesprek te gaan. Ook Nedmag is aanwezig om eventuele vragen over zoutwinning te beantwoorden.

Met het oog op de organisatie van de informatiebijeenkomst zijn we benieuwd of we op uw komst mogen rekenen. Bent u van plan een van de bijeenkomsten te bezoeken, zou u dit dan uiterlijk woensdag 7 februari aan ons willen doorgeven? Zou u ook willen aangeven naar welke bijeenkomst u gaat (16.30 uur of 19.30 uur)? U kunt dit per mail doorgeven aan mevrouw Ampak, bestuurs- en managementassistent, m.ampak@hunzeenaas.nl.

Het gebied waar peilaanpassingen en waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn, ligt ten westen van Veendam, ten zuiden van Sappemeer, ten oosten van het Zuidlaardermeer en ten noorden van Spijkerboor.

Zie voor meer informatie onze webpagina over dit project.