Waterberging

De wateroverlast neemt in de toekomst alleen maar toe. Oorzaken zijn klimaatverandering die leidt tot zeespiegelstijging en meer extreme neerslag. 

Vaker wateroverlast

Onze regio heeft de laatste jaren steeds vaker te maken met wateroverlast door regenval. Het water dat valt op de hoger gelegen gronden in Drenthe stroomt via de laag gelegen polders en kanalen in Groningen naar zee. De lager gelegen gebieden krijgen dan in één keer de volle laag. Daarnaast zorgen gas- en zoutwinning in ons gebied voor bodemdaling.

Manieren om water te beheren

Om droge voeten te houden beheren we het water op verschillende manieren:
  • Beken in Drenthe laten we kronkelen om water langer vast te houden
  • Dijken hogen we op en verbeteren we om meer water te bergen
  • We richten waterbergingsgebieden in om overtollig water tijdelijk te parkeren 

Waterbergingsgebieden

De inzet van de waterbergingsgebieden tijdens de hoogwater periode van 2012 heeft goed gewerkt en ons uit de problemen gehouden. We hebben 11 waterbergingsgebieden in ons gebied

 


Gebied Oppervlakte (hectare) ​Inhoud (m3)
1 Lappenvoort​ ​400 ​3,5 miljoen
2 Onnerpolder​ en Oostpolder ​1350 18,0 miljoen
3​ Westerbroeksemadepolder​ ​200 ​2,0 miljoen
4​​ Kropswolderbuitenpolder​ ​250 2,8 miljoen
5​​ ​Winschoten Zuid 80 1,7 miljoen
6​​ Ulsderpolder​ 456 7,6 miljoen
7​ ​Hamdijk ​32 0,7 miljoen​
8​ ​Bovenlanden ​100 ​1,8 miljoen
9​ Oldambtmeer/Blauwestad (waterstand verhogen) ​4,0 miljoen
​10 ​Meerstad (in ontwerp) - -

Volg ons op

Waterberging