Waterberging

Doen we niets, dan zal er steeds vaker sprake zijn van wateroverlast. Dit komt door de klimaatverandering die leidt tot zeespiegelstijging en meer extreme neerslag. We maken daarom ruimte om water te bergen en zo wateroverlast te voorkomen.   

Vaker wateroverlast

Onze regio heeft de laatste jaren steeds vaker te maken met wateroverlast door regenval. Het water dat valt op de hoger gelegen gronden in Drenthe stroomt via de laag gelegen polders en kanalen in Groningen naar zee. De lager gelegen gebieden krijgen dan in één keer de volle laag. Daarnaast zorgen gas- en zoutwinning in ons gebied voor bodemdaling, waardoor dit deel nog lager komt te liggen.

Manieren om water te bergen

Om overstroming te voorkomen, zetten we extra ruime in voor water. Dit doen we door:
  • beken weer te laten kronkelen, waardoor er meer ruimte voor water ontstaat. Beekdalen mogen daar weer overstromen.
  • waterbergingsgebieden in te zetten. Hier kunnen we tijdelijk water in laten lopen als het nodig is.

Waterbergingsgebieden

De inzet van de waterbergingsgebieden tijdens de hoogwater periode van 2012 heeft goed gewerkt en ons uit de problemen gehouden. We hebben inmiddels 14 waterbergingsgebieden in ons gebied. Een totale extra ruimte voor ruim 55 miljoen m3 water. 

 1. Lappenvoort/Oosterland

2. Onner- en Oostpolder

3. Meerstad

4. Westerbroekstermadepolder

5. Kropswolderbuitenpolde

6. Tusschenwater

7. Blauwestad

8. Tussenwegen

9. Ulsderpolder

10. Benedenloop Westerwoldse Aa

11. Kuurbos

12 Hamdijk

13. Bovenlanden

14. Weddermeeden 

Volg ons op

Waterberging