Gedeeltelijk beregeningsverbod opgeheven

13 augustus 2020

We hebben besloten om het gedeeltelijk beregeningsverbod dat van kracht was voor de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën per direct op te heffen. Hier mag weer 24 uur per etmaal worden beregend. Het algehele beregeningsverbod uit oppervlaktewater voor een deel van het stroomgebied van de Hunze, tussen Exloo en Annen, blijft gelden. Hier kunnen we geen water aanvoeren dat afkomstig is uit het IJsselmeer.

Dankzij de plaatsing van noodpompen kunnen we meer water aanvoeren in de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën. Maximaal zo’n 10.000 liter per seconde, daar waar zonder de noodpompen de maximale capaciteit 8.000 liter per seconde is. We zien dat het water in deze gebieden weer goed op peil is en we alle beregenaars goed kunnen voorzien van water. Daarnaast gaan de weersverwachtingen uit van lagere temperaturen en enige neerslag. Dit maakt dat we het verantwoord vinden om beregenaars weer de hele dag te laten beregenen. Dit nadat we op 12 augustus al tot een verruiming hadden besloten.

We houden de situatie goed in de gaten. Mocht blijken dat we op enig moment wederom tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanlopen, dan is een beperking van de beregeningsmogelijkheden opnieuw aan de orde.

Beregeningsverbod deel stroomgebied Hunze blijft van kracht

Op 12 augustus hebben we een algeheel beregeningsverbod voor een deel van het stroomgebied van de Hunze. Ruwweg gaat het om het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen, in de omgeving van het Voorste Diep, het Achterste Diep en kanaal Buinen Schoonoord. Zie voor het precieze gebied onderstaande kaart. Het beregeningsverbod geldt hier:

  • 24 uur per dag;
  • voor de beregening uit oppervlaktewater;
  • voor alle gewassen;
  • voor het deel van het stroomgebied van de Hunze waar we geen IJsselmeerwater kunnen aanvoeren.