Wat betaalt u

De belastingaanslag is afhankelijk van uw situatie

​Bent u huurder, dan betaalt u:

  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Zuiveringsheffing, gebaseerd op één of meerpersoonshuishouden

​​Bent u eigenaar van en woning, dan betaalt u:

  • Watersysteemheffing gebouwd, gebaseerd op de economische waarde (WOZ)
  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • ​Zuiveringsheffing, gebaseerd op één of meerpersoonshuishouden

​​Bent u eigenaar van grond waar geen woning op staat, dan betaalt​ u:​

  • Watersysteemheffing ongebouwd, gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en de oppervlakte