Wat gebeurt er met het geld

Het belastinggeld wordt ingezet voor ons waterschapswerk.

Een groot deel van ons gebied ligt lager dan de zee. Daarom werken we aan veilige dijken om overstromingen te voorkomen. We zorgen daarnaast voor genoeg water van goede kwaliteit in sloten, kanalen en meren. Ook zuiveren we in rioolwaterzuiveringsinstallaties al het afvalwater uit douche en wc.  Dit doen we in 2024 met uw belastinggeld.

Kosten veiligheid: € 12,2 miljoen

We zorgen voor sterke zeedijken. Ook onderhouden en verhogen we de kades langs de kanalen. In tijden van extreem veel neerslag kunnen we het overtollige water in daarvoor bestemde waterbergingsgebieden laten lopen. Zo houden we de kans op overstroming zo klein mogelijk.

Kosten voldoende water: € 40,0 miljoen

We zorgen voor het juiste waterpeil. Wij pompen het teveel aan water weg naar zee. Tijdens droge perioden voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. We onderhouden gemalen, stuwen en sluizen. Door de kanalen te baggeren houden we de kanalen op diepte. Bovendien laten we onze beken weer kronkelen, waardoor water niet te snel wegstroomt.

Kosten schoon water: € 45,4 miljoen

We maken rioolwater weer schoon in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarna lozen we het schone water weer op kanalen. Bovendien controleren we het zwemwater en letten we in het hele gebied op illegale lozingen en verontreiniging van water.

Wilt u een gedetailleerder inzicht in onze inkomsten en uitgaven? Bekijk dan onze begroting.