Belasting betalen

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. U dus ook. We hebben dit geld nodig om onze taken uit te voeren.

Zodat u hier veilig woont, werkt en recreëert. Het Noordelijk Belastingkantoor int voor ons de belastingen. Daarom ontvangt u van hen de belastingaanslag en betaalt u deze aan het Noordelijk Belastingkantoor.

Voor al uw vragen over waterschapsbelastingen, betalingen en tarieven kunt u terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Toeslagenaffaire

Bent u in de financiële problemen gekomen door de toeslagenaffaire en kunt u de aanslag niet betalen? Neem dan contact met het Noordelijk Belastingkantoor. Er wordt dan gekeken naar een oplossing en uitstel van betaling.  

Het is voor u ook belangrijk om u te melden bij de landelijke Belastingdienst. U kunt zich op twee manieren melden bij de Belastingdienst:

Ook kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. De meeste gemeenten hebben voor de toeslagenaffaire speciale teams opgericht. Deze teams ondersteunen u bij het oplossen van de problemen als gevolg van de toeslagenaffaire.