Print pagina

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

In ons gebied zit nog veel veen in de bodem. Als veen in aanraking komt met lucht, dan oxideert het. Het verdwijnt, met bodemdaling tot gevolg.

​In Valtermond en omgeving ligt het veen boven het grondwaterpeil. Hier oxideert het dus. Dit is ongeveer 1 á 2 cm per jaar. Omdat het veenpakket hier niet op alle plekken even dik is, ontstaat er een heel grillig gebied. De maatregelen die we moeten treffen voor die bodemdaling is dus per perceel anders. Maatwerk op perceelniveau is gewenst.

Kijken naar andere mogelijkheden

De vraag rijst of we wel door moeten gaan met het traditioneel aanpassen van de waterpeilen. Hunze en Aa's gaat samen met betrokken projectpartners en de inwoners en gebruikers van het gebied op zoek naar mogelijkheden.

Meer informatie over de pilot Bodemdaling door veenoxidatie Valthermond.  

Lofzang op schoonheid van Westerwolde in het beekdal van de Ruiten Aa. https://t.co/E1ZZ16BgEf

Volg ons op

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie