We halen kleiblokken uit de dijk

15 april 2021

Op de Dollarddijk bij Finsterwolde steken we momenteel kleiblokken uit de dijk. In juni testen we deze kleiblokken in de Deltagoot van Deltares in Delft. We onderzoeken dan de kwaliteit van de klei en de grasmat. Dit is onderdeel van het onderzoek naar de geschiktheid van lokaal gewonnen klei. De gaten die in de dijk ontstaan vullen we meteen weer op met dijkenklei, zodat de dijk veilig blijft. Ditzelfde gebeurt binnenkort ook op de zeedijk bij Blija van Wetterskip Fryslân. Beide dijken worden zo in één test samen onderzocht.