IBA's

Een IBA-systeem is een gemeentelijke mini-zuivering dat huishoudelijk afvalwater verwerkt. Wij verzorgen het onderhoud.

Het IBA-systeem

Wanneer uw woning niet aangesloten is op het riool, wordt uw huishoudelijk afvalwater gezuiverd door een IBA-systeem. De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Het IBA-systeem zuivert het afvalwater biologisch met bacteriën. De werking kan ernstig verstoord raken als verkeerde middelen doorgespoeld worden. Spoelt u dingen door die niet in de IBA mogen? Dan zijn de kosten om de storing op te lossen voor uw rekening.

Wat mag u niet doorspoelen?

Middelen en producten die u niet mag doorspoelen zijn onder andere:

 • Vrouwelijke hygiëneproducten en hygiënedoekjes
 • Beugelelastiekjes
 • Plastics
 • Medicijnen
 • Condooms
 • Groente en fruit of andere etensresten
 • Grote hoeveelheden haren
 • Aceton en ammoniak
 • Benzine en wasbenzine
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Bleek en chloor
 • Regenwaterafvoer

Wat doet het waterschap?

Wij verzorgen het jaarlijkse onderhoud aan de IBA. Als de putdeksel en schakelkast vrij toegankelijk zijn, heeft de bewoner geen hinder van dit bezoek. Een speciale tankwagen zuigt eens per jaar het slib uit het systeem. De bewoner hoeft voor deze bezoeken niet thuis te zijn. We laten een kaartje achter in de brievenbus als het onderhoud is uitgevoerd.

Wat wordt er van de gebruiker verwacht?

Als gebruiker van de IBA houdt u de afvoerbuis in de sloot vrij van troep. Bent u eigenaar van de sloot? Dan bent u verplicht deze sloot schoon te houden.

Als u stankoverlast in huis heeft, lost u deze zelf op. Een schone, met water gevulde sifon zorgt ervoor dat er geen vieze luchtjes vrijkomen uit de afvoer van de wastafel of douchebak. Ook kunt u controleren of de be- of ontluchting in uw riolering goed werkt.

Wat doet u bij een storing?

Bekijk of u de storing zelf kunt verhelpen. Voer in geen enkel geval zelf reparaties uit aan de IBA.

In het erfscheidingsputje kunt u het waterpeil controleren. Is het waterpeil normaal of laag? Dan zit de verstopping in uw huis. Bel een ontstoppingsdienst of ontstop zelf. De kosten die u maakt zijn voor uw eigen rekening.

Is het waterpeil hoog? Dan zit de verstopping in de IBA. Bel het storingsnummer.

Als de IBA vanuit uw huis van stroom voorzien wordt:

 • Controleer in de meterkast of de schakelaar is ingeschakeld
 • De schakelaar is ingeschakeld: schakel deze uit en daarna weer in
 • De schakelaar is uitgeschakeld: bepaal waarom de schakelaar van deze groep eruit ligt. Er kan een andere oorzaak zijn waarom de schakelaar is uitgeschakeld. Schakel de schakelaar in.

Wordt de IBA niet vanuit uw huis van stroom voorzien, bel dan met het storingsnummer.

Is het niet gelukt om het probleem op te lossen? Bel dan het storingsnummer: 0900 3366990.