Waar komt die troep toch vandaan?

20 november 2020

Iedereen weet dat je geen rommel in de sloot of in het kanaal moet gooien. Het vervuilt het water en is slecht voor het waterleven. Toch blijkt er vaak heel veel troep in kanalen te liggen. We lopen hier tegen aan bij baggerwerken.

Eerder dit jaar startten we met baggerwerk in het Ruiten Aa Kanaal en het Bourtangerkanaal. Momenteel is de aannemer bezig in het Mussel Aa Kanaal om te voorkomen dat slib uit dit kanaal weer terugstroomt naar het Ruiten Aa Kanaal.

Opvallend is dat ter hoogte van de bebouwing veel rommel is opgezogen. Dit leidde meerdere keren tot een verstopte zuigkop. De afgelopen maanden haalden we, naast bagger, veel rommel uit het water, zoals plastic, autobanden, pvc-buis, touw en glaswerk.

Het zou kunnen dat dit materiaal al heel lang onder water lag. We kunnen ons namelijk niet voorstellen dat mensen anno 2020 nog afval in het kanaal gooien. Hoe dan ook, afval hoort thuis in de afvalbak of bij het grofvuil.