Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal zijn te ondiep geworden. Daarom halen we de bagger eruit.

Status: In voorbereiding

Omdat het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal te ondiep zijn, gaan we baggeren. Ophoping van slib en modder zorgt ervoor dat het kanaal niet diep genoeg meer is voor de recreatievaart. We halen daarom een laagje van de bodem. Ook wat betreft de doorvoer van water, kunnen we daarmee weer 20 jaar vooruit.

Tijdens dit baggerwerk leggen we op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aan. Het gaat totaal om 3,7 km. Een deel van de bagger gebruiken we voor de aanleg van deze oevers.

Heel veel bagger

Bijzonder aan dit project is dat het om ruim 27 km gaat. Dit is een enorme afstand, met een enorme hoeveelheid bagger. We moeten dus goed nadenken over het verwerken van die bagger, de inpassing in de omgeving én eventuele ecologische raakvlakken. Bijkomende opgave is dat dit baggerwerk op een redelijk manier zo duurzaam mogelijk moet worden uitgevoerd.

Bouwteam

Momenteel werken we in een bouwteam aan het plan voor deze uitdaging. Hierin werken we samen met Verboon Maasland.