Baggerwerk Ruiten Aa kanaal

Het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal zijn te ondiep geworden. Daarom halen we de bagger eruit.

Status: afgerond

Omdat het Ruiten Aa kanaal en het Bourtangerkanaal te ondiep zijn, gaan we baggeren. Ophoping van slib en modder zorgt ervoor dat het kanaal niet diep genoeg meer is voor de recreatievaart. We halen daarom een laagje van de bodem. Ook wat betreft de doorvoer van water, kunnen we daarmee weer 20 jaar vooruit.

Tijdens dit baggerwerk leggen we op verschillende plekken natuurvriendelijke oevers aan. Het gaat totaal om 3,7 km. Een deel van de bagger gebruiken we voor de aanleg van deze oevers.

Heel veel bagger

Bijzonder aan dit project is dat het om ruim 27 km gaat. Dit is een enorme afstand, met een enorme hoeveelheid bagger. We moeten dus goed nadenken over het verwerken van die bagger, de inpassing in de omgeving én eventuele ecologische raakvlakken. Bijkomende opgave is dat dit baggerwerk op een redelijk manier zo duurzaam mogelijk moet worden uitgevoerd.

Bouwteam

Het plan hebben we in een bouwteam uitgewerkt. Hierin werkten we samen met de aannemer Verboon Maasland. Die het project op dit moment uitvoert.

Dit project is als pilot voorbereid op basis van Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (DGWW). In de toekomst worden al ons projecten op deze manier benaderd.