Voorbereidingskrediet kadeversterking Borgsloot

29 juni 2022

De waterkeringen van de Borgsloot zijn afgekeurd en moeten versterkt worden. De Borgsloot ligt ten oosten van de stad Groningen en ten westen van Meerstad. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor een voorbereidingskrediet van € 855.000,- en een krediet voor grondaankopen van € 185.000,- beschikbaar.

Afgekeurd op stabiliteit en piping

De waterkering langs de Borgsloot is getoetst en voldoet niet aan de vereiste stabiliteitsnormen. De waterkering is te smal en daardoor afgekeurd op stabiliteit. Daarnaast is er piping geconstateerd, waarbij water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. De waterkering is van belang voor het goed functioneren van ons watersysteem en een veilige omgeving in de stad Groningen.

Ontwerp waterkering

Om de stabiliteitsproblemen op te lossen, zoeken we naar een ontwerprichting waarbij de waterkering wordt verbreed. Het uiteindelijke ontwerp wordt door middel van een variantenstudie en in overleg met de omgeving bepaald. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om dit proces, samen met aanvullende onderzoeken te bekostigen.

Wilt u meer weten over waterkeringversterking Borgsloot? Lees dan onze projectenpagina.