Vervangen vuilroosters start bij rwzi Scheemda

3 juli 2024

Tien van onze dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten nieuwe vuilroosters. In de komende jaren voeren we dit gefaseerd uit. We starten eerst met één zuivering om een betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijk benodigde kosten. Dit doen we bij rwzi Scheemda.

Waarom nieuwe vuilroosters

Momenteel wordt er in de eerste fase van het zuiveringsproces onvoldoende grofvuil uit het rioolwater verwijderd. Dit vuil komt verderop op in de installatie terecht. Vuilophoping leidt tot extra slijtage aan machines en het veroorzaakt storingen. De installatie werkt daardoor minder efficiënt en de beheer- en onderhoudskosten nemen toe.

Werken naar nieuwe grofvuilroosters

Duidelijk is dat de vuilroosters moeten worden vervangen. Eerder stemde ons bestuur al in met een voorbereidingskrediet voor de planvormingsfase van het project.  Nu heeft het algemeen bestuur een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.035.000,- voor het vervangen van de grofvuilroosters op RWZI Scheemda. Op basis van de ervaringen van dit project komt een nieuw bestuursvoorstel voor de overige negen rwzi’s.