Versterking waterkering Boelo Tijdenskanaal

3 juli 2024

De waterkering van het Boelo Tijdenskanaal moet over een lengte van 3,1 kilometer worden versterkt. De kering heeft voldoende stabiliteit, maar is afgekeurd op piping. Dit betekent dat er water onder de dijk doorstroomt. Dit kwam uit de toetsing van 2022, maar werd ook duidelijk tijdens de hoogwaterperiode van februari 2022 en december 2023. Toen namen we zand meevoerende wellen waar van behoorlijke omvang.

Risico’s

Het risico van zand meevoerende wellen is dat het zand vanuit de dijk wegspoelt en de dijk daarmee uitholt. Als dit proces te lang en ongecontroleerd doorgaat, kan de dijk in een extreme situatie inzakken en bezwijken met een overstroming tot gevolg.

Voorbereiding

We starten in het derde kwartaal van 2024 met de voorbereiding. Ons bestuur heeft hiervoor € 770.000,- beschikbaar gesteld. Planvorming zal ongeveer een jaar duren. Binnen deze tijd gaan we met betrokkenen in overleg. We verwachten dat we de versterking in 2026 en 2027 kunnen uitvoeren. Dat moet ook, want de waterkering moet eind 2027 voldoen aan het gestelde veiligheidsniveau. Het veiligheidsniveau voor deze kade is 1:100 jaar. Dit betekent dat het eens in de 100 jaar mag overstromen.

Tot die tijd

Tijdens het hoogwater van december 2023 is het peil in de kwelsloot aan de landzijde van de dijk tijdelijk opgezet om tegendruk te geven tegen de zand meevoerende wellen. Dit deden we door het water in de sloot hoog te houden met bigbags en zandzakken. Dit stopte het zand meevoeren, maar elke keer bij hoogwater gaat deze dijk een fractie achteruit. Een definitieve oplossing is daarom nodig.