Vergunning aanvragen

U kunt hier direct een vergunning aanvragen bij het omgevingsloket voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij grondwater- en oppervlaktewatersystemen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • Onttrekken van grondwater
  • Lozen op oppervlaktewater
  • Dempen van sloten.

Een vergunning digitaal vragen is gemakkelijk en snel. Maar op de pagina formulieren kunt u ook formulieren downloaden en per post een vergunning aanvragen.

Klik op de afbeelding om een vergunning aan te vragen. 

Logo van het omgevingsloket, waar u direct een vergunning kunt aanvragen

Volg ons op

Vergunning aanvragen