Groningse bever verhuisd

24 maart 2021

We hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de bever gevangen die verbleef in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Het dier is vervoerd naar Oost-Groningen en woensdag aan het begin van de ochtend door Natuurmonumenten uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa. De bever is uitgezet op een plek waar zich nog geen andere bevers in de directe omgeving bevinden. Dit is van belang omdat bevers territoriale dieren zijn. We verwachten dat het dier een prettige nieuwe verblijfplaats zal vinden in de omgeving van de Ruiten Aa en dat hij zich hier snel op zijn gemak zal voelen.

We hebben de bever gevangen in opdracht van de provincie Groningen op grond van het onlangs vastgestelde beverbeheerplan. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. Een maand geleden hebben we kooien geplaatst in het gebied waar de bever zich in Groningen ophield. Met geursporen van een andere bever en groenten hebben we het dier in de kooi weten te lokken.

Beverbeheerplan

In het beverbeheerplan wordt een onderscheid gemaakt in drie zones: 

  • In de groene zone is er voor bevers een afwisselend leefgebied beschikbaar met beekdalen en natuurgebieden.
  • In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, zolang zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving.
  • De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever wordt hier op een diervriendelijke manier gevangen en overgeplaatst naar de groene zone.

De bever verbleef in de stad Groningen in de rode zone. Het dier is nu uitgezet in de groene zone.