Start aanleg natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal

4 januari 2022

Deze maand starten we met de aanleg van natuurvriendelijke oevers op vier trajecten langs het Noord-Willemskanaal. Dit doen we om ook hier de diversiteit aan waterplanten en waterdieren te vergroten.

Passend bij een scheepvaartkanaal

Op dit moment is het Noord-Willemskanaal weinig natuurvriendelijk ingericht. Het is een scheepvaartkanaal met oevers die bestaan uit damwanden en een bodem die ook langs de kant al diep is. Hierin kunnen waterplanten zich niet of amper ontwikkelen. Daardoor is er nu weinig ruimte voor vissen om te kunnen paaien en eieren af te zetten en voor jonge vissen om beschut te kunnen opgroeien. Door ondiepere oevers aan te leggen, kan straks licht tot op de bodem doordringen, waardoor waterplanten zich ontwikkelen. Dit biedt vervolgens weer paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen, maar het biedt ook leefgebied voor allerlei andere (kleine) dieren.

Vrijmaken oeverstroken

Op sommige plekken moeten bomen wijken voor de aanleg van deze oevers. Hiervoor in de plaats worden op een andere locatie nieuwe bomen geplant. Het kappen van bomen gebeurt op zorgvuldige wijze, zodat zo snel mogelijk weer een mooie en ecologisch waardevolle randzone aan het bos ontstaat.

Openingen in de damwand

Om uitwisseling van water, dieren en planten tussen de natuurvriendelijke oever en het kanaal mogelijk te maken, worden een aantal gaten gemaakt in de bestaande damwand. Vissen kunnen naar binnen zwemmen en landdieren die het kanaal willen overzwemmen (of in het kanaal zijn gevallen) kunnen weer veilig uit het kanaal klimmen. Om erosie achter deze gaten te voorkomen wordt de oever hier bekleed met stortsteen.

De werkzaamheden zijn vermoedelijk eind april afgerond.

Meer informatie over dit project