Project Kadeverbetering Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem afgerond

22 september 2023

De kade langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem is versterkt. Omdat de kade langs dit kanaal voor de toekomst niet veilig was, pasten we deze aan. Lange tijd aan voorbereiding ging hieraan vooraf. Er kwam een plan waarmee de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is.

Ruim twee jaar

Ruim twee jaar hebben de werkzaamheden geduurd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de kade eerst moest inklinken voor de afwerking plaats kon vinden. Bij de kadeverbetering is ervoor gekozen om de ontsluiting van de aanliggende woningen te verplaatsen. Auto’s zijn hierdoor voor een groot deel van de kade geweerd. Het fietspad kwam wel weer terug op de kade.  

Medewerking omwonenden

Samen met omwonenden is het project afgerond. Daarbij werd door een aantal belangstellenden, ons bestuurslid Inge Eshuis, wethouder Markus Ploeger en directielid van Arcadis Niels Schallenberg een ronde gemaakt over de kade. Vervolgens boden zij het dorp Steendam een bijdrage aan voor de bankjes bij het dorpshuis voor de overlast van de afgelopen jaren. Inge Eshuis: “We realiseren ons heel goed dat het project voor aanwonenden voor veel overlast heeft gezorgd en zijn heel blij met de medewerking die iedereen aan het project heeft verleend.”

Meer informatie over dit project