Kadeverbetering Steendam - Tjuchem

We verbeteren de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. Dit doen we in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Planning: 2 januari 2017 tot eind 2021
Status: In voorbereiding

De kade langs dit kanaal voldoet niet voor de toekomst. Het moet worden aangepast voor de komende 30 jaar. Momenteel onderzoeken we wat dit voor de huidige kade betekent en wat er precies moet worden aangepast. Daarvoor zijn op verschillende percelen langs de kade boringen gedaan.   

Meerdere werkzaamheden

Het versterken van de kade combineren we met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Er zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover zijn voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. 

Fietspad

Daarnaast is het fietspad op de kade en belangrijk punt. Uitgangspunt is dat de percelen bereikbaar moeten blijven en dat de fietsverbinding tussen Steendam en Tjuchem blijft bestaan. We werken hierin nauw samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur.  Samen met de aanwonenden is een voorkeursvariant gekozen. 

Tijdelijke maatregelen

Om mogelijke problemen met de kade te voorkomen, hebben we de afgelopen periode al voorlopige aanpassingen aan de kade gedaan. Dit is nodig omdat de voorbereidingen voor de definitieve aanpak langer duren dan verwacht.