Kadeverbetering Steendam - Tjuchem

We verbeterden de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem en ontsluitingswegen werden verplaatst.

Planning: 2 januari 2017 tot septemer 2023
Status: afgerond

Omdat de kade langs dit kanaal niet voldeed voor de toekomst, pasten we het aan. Hier is een langere periode aan onderzoek aan vooraf gegaan. Daarnaast spraken we met aanwonenden en andere naast betrokkenen. Hieruit kwam een plan waarbij de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is. Inmiddels is het project afgerond. Arcadis hielp ons bij de uitvoering. 

Ontsluiting wordt verplaatst

Het fietspad bleef op de kade, maar de ontsluitingswegen zijn verplaatst. We werkten hierin samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur. De aanwonenden en grondeigenaren zijn hier nauw bij betrokken.

Natuurvriendelijke oever mogelijk later opgepakt

Er zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor is een paar jaar geleden al een plan gemaakt met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. Er is echter geen geld voor de uitvoering. Mogelijk wordt dit op een later moment opgepakt.

Plangebied en tekeningen

Het plan is in een aantal documenten gevat: