Kadeverbetering Steendam - Tjuchem

We verbeteren de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem en ontsluitingswegen worden verplaatst.

Planning: 2 januari 2017 tot eind 2023
Status: in uitvoering

Omdat de kade langs dit kanaal niet voldoet voor de toekomst, passen we het aan. Al langere tijd doen we onderzoek en voeren we gesprekken met aanwonenden en andere naast betrokkenen. Hieruit is een plan gekomen waarbij de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is.   

Ontsluiting wordt verplaatst

Het fietspad blijft op de kade, maar de ontsluitingswegen worden verplaatst. We werken hierin samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur. De aanwonenden en grondeigenaren zijn hier nauw bij betrokken.

Natuurvriendelijke oever mogelijk later opgepakt

Er zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hiervoor is een paar jaar geleden al een plan gemaakt met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. Er is echter nog geen geld voor de uitvoering. Mogelijk wordt dit op een later moment opgepakt.

Plangebied en tekeningen

Het plan is in een aantal documenten gevat:

Het verdere proces

Het projectplan waterwet voor dit project is inmiddels door ons bestuur vastgesteld. En de gemeente heeft een bestemmingsplanwijziging vastgesteld, zodat de uitvoering kon beginnen. Na een aantal inloopbijeenkomsten voor belangstellenden zijn we gestart met de uitvoering. Dit voert Arcadis voor ons uit.

Was deze informatie nuttig?