Project Beekbodemverhoging Drentsche Aa binnenkort van start

10 december 2020

Begin volgend jaar starten we met de pilot Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa. Ons algemeen bestuur stelde gisteravond in haar vergadering het projectplan vast. We verhogen de bodem van de benedenloop met zand en hout, zoals takken. Daarmee verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek en verminderen we verdroging van kwetsbare natuur in het beekdal.

Insprekers

Tijdens de vergadering werd door meerdere inwoners ingesproken. Ze hebben met name zorgen over het aantasten van de kwetsbare natuur en vernatting. Ons bestuur zei begrip te hebben voor die zorg. Het plan is er echter juist op gericht om kwetsbare natuur te versterken. Bovendien is het plan zo uitgewerkt dat schade door bijvoorbeeld vernatting voorkomen wordt. Hiervoor is aandacht tijdens de werkzaamheden.

Bouwteam

Voor de werkzaamheden is Knoop Natuur en Waterbouw uit Tynaarlo betrokken. Zij zijn onderdeel van het bouwteam dat de uitvoering voorbereidt. Dit team werkt de meest geschikte manier uit om zand in de beek aan te brengen, waarbij we schade aan natuur voorkomen. Ook onze ecologen en Staatsbosbeheer zitten in dit bouwteam. En tijdens de uitvoering begeleidt een externe ecoloog de werkzaamheden.

Planning

Het project voeren we uit in drie verschillende beektrajecten. Begin volgend jaar starten we met het Zeegersloopje en aansluitend het Anloƫrdiep. Dit is naar verwachting voor het broedseizoen afgerond. De ervaringen van deze trajecten nemen we mee in het traject Taarloschediep dat in het winterhalfjaar 2021-2022 wordt uitgevoerd.