Tanja Beuling

“De uitdaging is om de verschillende functies en belangen goed af te wegen”

Deze beregeningsinstallatie beregent in een cirkelvorm een kleine 60 ha met grondwater. Water is belangrijk voor groei. De groei van gewassen, maar ook de groei en ontwikkeling in de natuur.  De uitdaging binnen het waterschap is om de verschillende functies en belangen goed af te wegen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij door de inbreng van (gebieds)kennis en kunde van het waterbeheer.

Voor de toekomst zijn er grote zorgen, niet in de laatste plaats door de klimaatverandering. Hoe gaan we daarmee om. Kunnen we de klimaatverandering stoppen en/of moeten we erop anticiperen.  We zijn gewend geraakt aan maakbaarheid en steeds verder verwijderd geraakt van natuurlijke processen. Dit maakt dat tegenstellingen tussen verschillende groeperingen steeds scherper worden, terwijl we elkaars kennis en kunde hard nodig hebben om goed te anticiperen op de ontwikkelingen. Op het gebied van waterbeheer hoort Nederland tot een van de koplopers zowel door onze innovatiekracht als ons aanpassingsvermogen. Een uitdaging om dit ook in de toekomst te blijven doen.

Was deze informatie nuttig?