Lidy Kuiper

“We moeten als waterschap meer naar buiten treden”

Dit is het Lofargebied. Ik woon hier vlakbij. Het is een unieke gebied, waar de techniek en innovatie van Astron is gecombineerd met natuur en water. De totstandkoming heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik zat destijds in de raad van Borger-Odoorn. Net als de ontwikkeling van het gebied. Ik fiets en wandel er vaak doorheen en geniet van de schoonheid.

Namens Water Natuurlijk maak ik me sterk voor natuur en milieu. Ik zie veel mogelijkheden om stappen te zetten en verbindingen te maken, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. Dat is erg belangrijk. We moeten de natuur meer haar ding laten doen. Dat betekent ruimte laten voor begroeiing waar dat kan.

De klimaatverandering gaat een steeds grotere rol krijgen. De aandachtspunten bij waterbeheer verschuiven. Het moet meer gaan over water vasthouden. De verdroging is een ernstig probleem. Maar ook schoon oppervlaktewater wordt steeds belangrijker.

Inwoners kijken steeds vaker naar het waterschap. We moeten als waterschap meer naar buiten treden. Laten zien wat we hieraan doen. Dat wil ik ook als bestuurder doen. Verbinding leggen en het belang van waterschapswerk naar buiten toe steeds meer onder de aandacht brengen.

Was deze informatie nuttig?