Joke Leenders

“We lopen tegen de grenzen aan van wat we altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd”

Dit is de Noabersbadde of ook wel de Mercedesbrug in Veelerveen. Hier kruist het Ruiten Aa kanaal met het Mussel Aa kanaal. Het is een mooie plek waar het dorp en het water verbonden zijn met elkaar. Het Ruiten Aa kanaal wordt zomers gebruikt door vaarrecreanten. Het Mussel Aa kanaal is geen vaarweg. Wel zie je hier steeds meer kano’s varen die via een overstap een mooie route maken over de Ruiten Aa. 

Ik sta voor een open manier van besturen, waarbij het waterschap zijn steentje bijdraagt aan een duurzaam en groen Nederland. Groen op het gebied van energie, vasthouden van water waar mogelijk, ons aanpassen aan het water en samenwerken met het water voor schoon, veilig en voldoende water.

De rol van het waterschap wordt in de toekomst steeds belangrijker, omdat we tegen de grenzen aanlopen van wat we altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd.