Hein in 't Hout

“Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar zie de positie van de landbouw wel kleiner worden.”

Deze wijk werd in het verleden gebruikt om producten van het land af te voeren. Het ligt achter ons huis. De afvoer van producten gebeurt al jaren niet meer via het water. Sinds de herinrichting veenkoloniën zijn deze wijken wel weer in gebruik voor aanvoer en afvoer van water. En ze worden gebruikt als waterberging in situaties waarbij er teveel regenwater is.

Eén keer per jaar wordt deze wijk geschoond. Het is dus een goede kweek plaats voor dieren in en rondom de sloot. Aan weerszijden ligt een rand van 9 meter breed om de biodiversiteit nog verder te vergroten. Het is ingezaaid met een speciaal mengsel via Anog (Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen).

Ik zet mij graag maximaal in om een zo goed mogelijk functionerend waterschap te houden en een goede belangenafweging te maken tussen de verschillende belangengroeperingen. Hoewel ik de toekomst met vertrouwen tegemoet ga, zie ik de positie van landbouw wel een stuk kleiner worden.