Overeenstemming met zoutwinbedrijf Nedmag

9 december 2021

We hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop zoutwinbedrijf Nedmag de gevolgen van zoutwinning zal compenseren. Compensatie is nodig omdat door zoutwinning de bodem daalt en dit vraagt aanpassingen in ons waterbeheer. Een aanvulling op de huidige overeenkomst is op 9 december door beide partijen ondertekend.

Hiermee is de aanleiding komen te vervallen voor het beroep dat we in juni hadden ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het nieuwe winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag. We trekken dit beroep daarom nu in.

Tevreden over afspraken

Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, toont zich tevreden over de afspraken die nu zijn vastgelegd: “We hebben in het voorjaar van 2021 besloten dat het op dat moment geen zin had om verder te praten met Nedmag omdat wat wij vroegen en wat Nedmag bood te ver uit elkaar lag. Na de zomer heeft Nedmag initiatief genomen om de gesprekken te hervatten. De opstelling van Nedmag bleek duidelijk veranderd, met als uitkomst dat we onze eisen ingewilligd zien. Alle kosten waar we als waterbeheerder mee te maken hebben als gevolg van de dalende bodem worden keurig vergoed. Ook naar de verre toekomst toe. Daar was het ons om te doen. Want we wilden voorkomen dat kosten op ons afgewenteld zouden worden, en daarmee via de waterschapsbelastingen op inwoners en bedrijven in ons werkgebied.”

Afspraken

De afspraken die we hebben gemaakt komen in essentie op het volgende neer:

  • Op het moment dat er in de toekomst ergens in het watersysteem naar ons oordeel aanpassingen nodig zijn om het waterbeheer aan te passen aan de dalende bodem – zoals een stuw, gemaal of een waterkering – dan staat Nedmag hiervoor aan de lat. Na aanleg worden wij eigenaar en dragen we zorg voor het beheer en onderhoud. Dit is niet anders dan in de huidige overeenkomst.
  • Aanpassingen zullen gericht zijn op het voorkomen van wateroverlast, het behoud van waterkwaliteit en het behoud van waterveiligheid. Dit met inachtneming van de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap.
  • We hebben afspraken gemaakt over de vergoeding van de terugkerende kosten van de voorzieningen die nodig zijn om het waterbeheer aan te passen. Het gaat daarbij om kosten voor beheer, onderhoud en het energieverbruik van deze infrastructuur en op termijn vervangingsinvesteringen. De afgesproken vergoeding heeft betrekking op zowel de infrastructuur die in het verleden is aangelegd als op in de toekomst aan te leggen voorzieningen.
  • We zijn een afkoopbedrag overeengekomen voor deze terugkerende kosten zodat deze kosten zijn gedekt voor de komende honderd jaar. Dit betekent dat we geen financieel risico lopen op het moment dat Nedmag besluit de zoutwinning te beëindigen of ophoudt te bestaan.

Zie voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp onze website.