Waterbeheerprogramma

Ons Waterbeheerprogramma is de leidraad van ons handelen.

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027. We verzamelden hiervoor gegevens met interne analyses, gebiedsprocessen, klankbordgroepsessies en inloopbijeenkomsten. Iedereen kon meepraten over de inhoud. 

Planning

Die voorbereiding heeft heel veel gegevens opgeleverd. Dit is uitgewerkt in een overzichtelijk programma. In maart 2021 komt het ontwerp officieel ter inzage. De uiteindelijke vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is in het najaar van 2021.

Verslagen gebiedsbijeenkomsten

Hieronder kunt u de verslagen teruglezen van de verschillende gebiedsbijeenkomsten. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Marie-Louise Meijer via m.meijer@hunzeenaas.nl of (0598) 69 32 38. De films die per gebied speciaal voor deze bijeenkomsten zijn gemaakt, ziet u op de pagina Ons gebied.

Huidige Beheerprogramma

Ons huidige beheerprogramma loopt nog tot en met 2021. U kunt het programma en de verschillende bijlage hieronder inzien.

Was deze informatie nuttig?