Opnieuw een bever in Groningen

7 september 2021

Er is opnieuw een bever gezien in Groningen. De bever verblijft in de omgeving van het Winschoterdiep bij het Europapark. Door zijn graafgedrag in dijken is aanwezigheid van de bever hier een te groot risico voor de waterveiligheid. Het dier zal daarom worden gevangen en verplaatst.

Derde keer

Eerder verbleven er in dezelfde omgeving in Groningen al twee andere bevers. Deze bevers zijn verhuisd naar een nieuwe verblijfsplaats. We vonden in dezelfde omgeving nieuwe vraatsporen. Op beelden van een wildcamera zagen we het dier.

Beverbeheerplan

De bever wordt in opdracht van de provincie Groningen gevangen en op een natuurlijke plek uitgezet op grond van het beverbeheerplan. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers en de bescherming van dijken, kades en voldoende water. Na vangst wordt het dier in samenwerking met Staatsbosbeheer uitgezet in een leefomgeving waar de bever prima past. Op deze plekken zijn afwisselende leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die onderling verbonden zijn.

Beverpopulatie groeit

De beverpopulatie in ons gebied groeit sterk. Rond het Zuidlaardermeer en het Drents Diep leven meerdere beverfamilies. Bevers zijn territoriale dieren, waarbij jongen in het derde jaar het nest verlaten, op zoek naar een eigen territorium en partner. Het is daarom heel logisch dat we nu voor de derde keer een bever in dezelfde omgeving zien.

Bevers verplaatsen zich snel

De vorige bever zagen we in de eerste instantie in de stad Groningen. Een paar dagen later werd het dier aangetroffen in Delfzijl. Deze bever is uiteindelijk in Appingedam gevangen. Een bever kan zich dus snel verplaatsen en ook zomaar opduiken in gebieden waarbij graverij een groot risico voor de waterveiligheid is.

Na vangst wordt de bever zo snel mogelijk uitgezet in zijn nieuwe leefomgeving.