Open dag gemaal Rozema

Zaterdag 11 maart openen we de deuren van gemaal Rozema in Termunterzijl. Bezoek dit imposante gemaal, kom meer te weten over het waterschapswerk en maak kennis met de partijen die bij Hunze en Aa’s meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Open Dag, zaterdag 11 maart, 11 – 15 uur

Met de open dag opent gemaal Rozema de deuren voor het publiek. Een leuke activiteit voor jong en oud. Krijg een inkijkje in dit imposante gemaal! En dat niet alleen. We hebben nog een keur aan andere activiteiten:

  • krijg een rondleiding door gemaal Rozema;
  • onze muskusrattenvangers vertellen over hun belangrijke werk om muskusratten en beverratten te vangen zodat dijken en keringen veilig blijven;
  • daal af in de naastgelegen vispassage en zie en leer hoe we ervoor zorgen dat vissen vanuit zee landinwaarts kunnen zwemmen (en weer terug);
  • kijk op de dijk. Hoe houden we onze zeedijk veilig? Op de dijk laten we zien hoe we onze dijk maaien met grote tractoren.  Met ook een demonstratie van het aanbrengen van krammen als extra dijkversterking bij hoogwater. En hoe hoog kan het water eigenlijk komen als een sterke wind zeewater de Eems-Dollard inblaast? Ontdek het tijdens de open dag;
  • krijg een rondleiding door de naastgelegen Kleine Polder en zie de zwemplas en prachtige natuur;
  • kinderen kunnen het zandzakkenspel spelen;
  • speel de democratiegame en ontdek dat het waterschapsbestuur keuzes maakt die ertoe doen;
  • bezoek ook historisch museumgemaal Cremer. Het dateert uit 1930 en ligt om de hoek van gemaal Rozema. Ook Cremer is op zaterdag 11 maart open voor publiek. De vrijwilligers van het historische gemaal zullen de beide dieselmotoren (Brons en Werkspoor) laten draaien.

Waterschapsverkiezingen – maak kennis met de partijen

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen (tegelijkertijd met de verkiezingen voor Provinciale Staten). Benieuwd naar de partijen die bij ons waterschap meedoen? En naar hun standpunten? Kom ook dan naar de open dag. De partijen presenteren zich in de centrale hal van gemaal Rozema.

De Open Dag is op zaterdag 11 maart, van 11 tot 15 uur. Het adres is Antoni Verburghwijk 2b, 9948 PE Termunterzijl. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Over gemaal Rozema

Gemaal Rozema is belangrijk voor de afvoer van overtollig water naar zee. Als het moet kunnen we met het gemaal liefst 45.000 liter per seconde de zee in pompen. Om een beeld te geven: dat is de inhoud van ongeveer 350 badkuipen. Per seconde!

Vier grote scheepsmotoren met een vermogen van 935 pk per pomp zorgen voor de aandrijving. Het gemaal pompt water weg uit het Oldambtgebied. En als het erg nat is kunnen we water vanuit het Eemskanaal via het Termunterzijldiep naar het gemaal sturen. Zo gaan we te hoge waterstanden op het Eemskanaal en het Winschoterdiep tegen. En houden we de voeten droog. Ook als het hoog water is op zee. Het gemaal kan een hoogteverschil van 4,5 meter overbruggen.

Waterschapsverkiezingen

Ga voor meer informatie over de verkiezingen naar www.hunzeenaas.nl/verkiezingen.