Vastgestelde schouwkaarten 2023

Hier vindt u de vastgestelde, officiële schouwkaarten van 2023. Met een uitgebreide legenda.

Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft op 13 september 2023 de schouwkaarten definitief vastgesteld.

Op de schouwkaarten staan alle sloten die door het waterschap gecontroleerd worden. Het waterschap houdt jaarlijks een schouw (controle) om de staat van onderhoud van de sloten te controleren.

De vastgestelde schouwkaarten zijn vanaf 20 september 2023 tot en met 31 oktober digitaal in te zien onderaan deze pagina. Daarnaast liggen de vastgestelde schouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het Waterschapshuis, Aquapark 5, 9641 PJ te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, bij voorkeur op afspraak. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen tijdens de periode van terinzagelegging beroep instellen bij de bestuursrechter. In principe kan enkel beroep worden ingesteld door diegenen die bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpschouwkaarten.

De schouw (controle) is jaarlijks in november en december.

Aangepast toezicht
Eenzijdig onderhoud aanliggende eigenaar
Onderhoud derden
Onderhoud aanliggende eigenaar
Onderhoud waterschap
Hoofdwatergang
Eerst schonen waterschap